ԱԽՈՐԺԵԼ

ԱԽՈՐԺԵԼ
եցի Желать чего-либо, одобрять что-либо, иметь охоту к чему-либо.

Armenian-Russian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱԽՈՐԺԵԼ" в других словарях:

 • ԱԽՈՐԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ն. αἰρέω, προαιρέω, θέλω, βούλομαι, εὑδοκέω, ἑπιτηδεύω praeeligo, volo, probo, placet mihi, studeo Նախայօժար կամօք ընտրել. կամել. հաճիլ. հաւանել. սիրել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱԽԱՅՕԺԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0392 Chronological Sequence: 8c ձ. προαιρέομαι praeeligo, praefero, sponte feror, inclinor, adhaereo. Նախայօժար գտանիլ. ինքնակամ անձնիշխան յօժարութեամբ ընտրել, բերիլ. յարիլ. *Մանկունք եւ անասունք կամաւ (այսինքն յօժարութեամբ իւիք)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԿԱՄՔ — ( ) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 6c գ. Այլ եւ այլ յօժարութիւն կամաց. *Յայնոսիկ՝ որ ընդդէմսն խառնուածք միաբանութեան են, միտք խորհրդոյ այլակամս դնէ ʼի նոսա, առ ʼի կամել եւ ախորժել զհեշտն, եւ փախստեայ է ʼի ցաւագնացն. Փիլ. լիւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 1042 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր Կամեցօղ. որպէս եւ ՉԿԱՄԵԼԻ, որպէս չկամեցօղ ըստ յն. ոճոյ. βουλόμενος, μὴ βουλόμενος. *Ոչ բռնադատէ զկամս չկամելեացն ախորժել զառաքինութիւնն. Ոսկ. մ. ՟Գ. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԻՄ — (մեցայ, մեա՛ց, մեցեալ, մեցօղ կամ մօղ, մել.) NBH 1 1042 Chronological Sequence: Early classical հ. βούλομαι, θέλω , ἑθέλω volo. իսկ՝ ո՛չ կամիմ, չկամիմ, οὑ θέλω, οὑκ ἑθέλω nolo, non vis. եւ եւս δοκέω , εὑδοκέω complaceo, approbo αἰρέω eligo ἁξιόω… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՃԻՄ — (ճեցայ, ճեա՛ց կամ ճեա՛.) NBH 2 0010 Chronological Sequence: 10c, 12c ձ. εὑδοκέω եւս եւ προαιρέω, αἰρετίζω եւն. placet mihi, complaceo, probo, approbo եւն. Ախորժել. սիրել. կամիլ. ընտրել. հաւանիլ. շատանալ. հաշտիլ. յարիլ. ... *Ընդ կամս բերանոյ իմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՇՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c չ. ἤδομαι delector, gaudeo. Հեշտալեօք զուարճանալ. փափկանալ. գրգիլ. հաճիլ. ախորժել. բարեկրիլ. բերկրիլ. խնդալ. ... *Հեշտանալ ʼի գրգանս փափկութեան, կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՕԺԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0380 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ՅՕԺԱՐԻՄ կամ ՅՕԺԱՐԵՄ, եցի. չ. προθυμέομαι prompto sum animo προαιρέω praeeligo πείθομαι persuadeor δοκέω videor, caveo φέρομαι feror եւն. (որպէս թէ՝ յոյժ յարիլ.) Դիւրապատրաստ գտանիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԻՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c ն. ἁγαπάω, φιλέω . (որ եւ համբուրել). στέργω amo, diligo. Սիրով բերիլ առ ոք կամ առ իմն. ախորժել. հաճիլ. բարեկամանալ. յարիլ. ընտրել. սէր ցուցանել. գգուել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՓԱԳԵՄ — (եցի, եա՛, եցե՛ք կամ ցարուք.) NBH 2 0938 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 13c չ. ՓԱՓԱԳԵՄ ՓԱՓԱՔԵՄ. ποθέω, ἑπιποθέω, ἑφίεμαι desidero, cupio, opto եւն. Փափագ ունել. իղձ լինել. պապակիլ. եւ պասքիլ ւգւով. անձկալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»